شماره: 1
1395/04/09 - 06:08
راه اندازی سایت جدید

 

با توجه به اینکه فلوت (لایه وسطی) نقش ستونهای نگهدارنده را درجعبه کارتنی دارد ، انتخاب فلوت مناسب با توجه به وزن و و شرایط نگهدرای محصول اهمیت بسزایی دارد.                       
به عنوان مثال در مواردی که وزن کل مظروف داخل کارتن کمتر از 3 kg  باشد میتوان از فلوت معمولی و ارزانتر که معمولا کاغذ بازیافت میباشند (اصطلاحا ایرانی) استفاده کرد. 
©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved