اخبار نمایشگاه ها

راه اندازی سایت جدید
چهارشنبه، 09 تیر 1395 - 18:08
  با توجه به اینکه فلوت (لایه وسطی) نقش ستونهای نگهدارنده را درجعبه کارتنی دارد ، انتخاب فلوت مناسب با توجه به وزن و و شرایط نگهدرای محصول اهمیت بسزایی دارد.                        به عنوان مثال در مواردی که وزن کل مظروف داخل کارتن کمتر از 3 kg  باشد میتوان از فلوت معمولی و ارزانتر که معمولا کاغذ بازیافت میباشند...