محصولات و خدمات

کارخانه کیان کارتن با امکان دسترسی نامحدود در تهیه انواع ورقهای کارتن و تولید انواع جعبه های کارتنی ( ساده و دایکاتی و لامینتی) قابلیت های زیر را دارا میباشد :
الف - تهیه انواع ورق کارتن :              
1- ورق 3 لایه با ضخامت فلوت های : A,B,C,E  
 2- تهیه ورق 5 لایه با ترکیب فلوت های : (A,B) (B,C) (E,C) (A,E)


ب- تهیه انواع کاغذهای قابل سفارش و ترکیب :      
1- لایه روی کارتن :
انواع کاغذهای خارجی استاندارد نظیر : کرافت های قهوه ای، تیره - روشن سفید خارجی اعلا ( TOP WHITE) انواع کاغذهای داخلی استاندارد نظیر : چوکا ، تاپ لاینر، مازندران، صادراتی


2- لایه وسط (فلوت) کارتن :
انواع فلوتینگ های استاندارد نظیر :مازندران،نیشابور، بابل و فلوتینگ خارجی  

نکته : با توجه به اینکه فلوت (لایه وسطی) نقش ستونهای نگهدارنده را درجعبه کارتنی دارد ، انتخاب فلوت مناسب با توجه به وزن و و شرایط نگهدرای محصول اهمیت بسزایی دارد.                      
به عنوان مثال در مواردی که وزن کل مظروف داخل کارتن کمتر از 3 kg  باشد میتوان از فلوت معمولی و ارزانتر که معمولا کاغذ بازیافت میباشند (اصطلاحا ایرانی) استفاده کرد.

 

3- لایه پشتی (داخلی) ورق کارتن :

در این لایه نیز همانند لایه رویی، امکان انتخاب با توجه به درخواست مشتری و مشخصات محصول ، فراهم میباشد.

ج- تهیه انواع مقوای لامینتی :

جهت انجام چاپ 4رنگ افست برای کارتنهای لامینتی انواع مقوا خارجی مانند کاغذهای کره ای ، پشت طوسی، هانسل ،کله اسبی و اژدها و ... قابل تهیه میباشد.